เครื่องเจาะดิน RORX 52 CC พร้อมดอกเจาะขนาด 2 นิ้วและ 6 นิ้ว

4,500฿ 3,800฿

เครื่องเจาะดิน RORX 52 CC พร้อมดอกเจาะดินขนาด 2 นิ้ว และ 6 นิ้ว เครื่องขุดดินคิด ค้นขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยที่การขุดดินเดิมนั้นใช้แรงงานคน ซึ่งสามารถขุดได้สูงสุดประมาณ 100 หลุม/วัน/คน หากใช้เครื่องขุดดิน จะขุดดินได้ 30 หลุม/ชั่วโมง ความลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ขุดดินเพื่อฝังเสาคอนกรีต ปลูกสร้างรั้วได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ขุดดินเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ เครื่องขุดดิน เครื่องเจาะดิน เครื่องขุดหลุมเป็นเครื่องมือสำหรับขุดเจาะดินหรือขุดหลุมซึ่งมีประโยชน์กับผู้ใช้งานเพราะง่ายสะดวก รวดเร็ว ทุ่นแรง ประหยัดแรงงานคน เป็นเครื่องยนต์ที่การทำงานคล้ายสว่านเจาะดิน เหมาะสำหรับการขุดเจาะดินเพื่อปลูกต้นไม้ การขุดหลุมเจาะดินเพื่อการทำเสารั้วหรือเสาบ้าน เสาไฟฟ้า ปักเสาล้อมเขตที่ดิน ปักเสาสำหรับปลูกพืช และอื่นฯ หลักการทำงานของเครื่องขุดดิน เครื่องเจาะดิน เครื่องขุดหลุม จะอาศัยกำลังงานจากเครื่องยนต์ในการหมุนหัวขุด และใช้กำลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการเคลื่อนที่ของหัวขุดให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง โดยใช้ลักษณะของเกลียวตัวหนอน

โทร : 0617733961
หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: